Opening studiejaar Seminarie

De opening van het academisch jaar van de kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt plaats op 17 september aanstaande. Rector Mattijs Ploeger geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de opleiding.
Het openingscollege, getiteld ‘Geloof denken. Beperkingen en kansen van de menselijke cognitie voor de praktische theologie’, wordt gehouden door dr. Remco Robinson, docent Praktische Theologie en secretaris van de docenten.
Vanuit de grote kring van studenten komen drs.Joke Kolkman en drs. Erna Peijnenburg voor het voetlicht om ervaringen met de opleiding te vertellen.

De Seminariedag vindt plaats in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria, Kinderhuissingel 78 in Haarlem en begint om 14.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Seminariereeks
Tijdens de seminariedag worden twee nieuwe deeltjes van de Seminariereeks gepresenteerd en zijn vanaf volgende week te koop via de webshop.

Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk, een bijgewerkte herdruk van een eerder verschenen uitgave van de hand van mgr.dr. D.J. Schoon. Een beknopte inleiding in de geschiedenis, de voornaamste geloofsopvattingen, liturgie, organisatie en relaties met anderen kerken (120 pagina’s, geïllustreerd). Deze uitgave komt precies op tijd om het uitverkochte boek ‘Leer en leven’ te vervangen in de webshop.
Tot 1 oktober geldt een prijs van 10 euro (excl. verzendkosten), daarna wordt de prijs 12,50.

  • Canoniek Recht in Ecclesiologische Context van de hand van prof.dr. J.J. Hallebeek. Dit boek geeft een inleiding in het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (290 pagina’s, geïllustreerd). De syllabus kerkelijk recht van prof. Hallebeek is in 25 jaar uitgegroeid tot een handboek, waarin het oud-katholiek kerkelijk recht wordt uitgelegd in zijn identiteitsbepalende historische context. Een zeer boeiende en lezenswaardige uitgave!

Tot 1 oktober geldt een prijs van 20 euro (excl. verzendkosten), daarna wordt de prijs 24,95.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 september 2011