Dertigjarig jubileum muzikaal besloten

Op zaterdagmiddag 12 november 2011 wordt het 30 jarig jubileumjaar van de Oud- Katholieke Organisten Vereniging (OKOV)  afgesloten in de Oud- Katholieke St. Vituskerk, Melkpad 12 te Hilversum.

Het programma is als volgt :

13.30 uur – 14.30 uur  Ontvangst met koffie en thee in de Akker (naast de kerk) .

14.30 uur – 15.30 uur  Muziek in de kerk, m.m.v. koren  en gemeentezang o.l.v. dirigent/organist Bart Klijnsmit, Piet van der Steen en Wouter Blacquière, orgel en improvisatie.

15.30 uur – 16.15 uur Pauze in de Akker   

16.15 uur  Muzikaal Intermezzo door Emile Verhey 

Tot 19.00 uur is er gelegenheid deze feestelijke middag af te sluiten  onder het genot van een hapje en drankje.

Actieve deelname

Voor de liefhebbers van koorzang is er gelegenheid om mee te zingen met het koor o.l.v. Bart Klynsmit.
Uitgevoerd worden : het Kyrie uit de Hollandse Mis van Verheij en het Salve Regina van Verheij.
Verder liederen in diverse bezettingen uit het Oud – Katholiek Gezangboek.

De extra repetities voor belangstellenden zijn op:

Woendag 9 november 20.00 uur – 22.00 uur

Vrijdag 11  november 20.00 uur – 22.00 uur

Zaterdag 12  november 11.00 uur – 12.30 uur

Aanmelden bij Toos Mugge. De muziek zal via de mail worden toegestuurd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 oktober 2011