God en mens in een gespannen relatie

Op 5 november 2011 houdt de Werkgroep St. Willibrord zoals gebruikelijk haar jaarlijkse Willibrordbijeenkomst, dit maal in het voormalige Seminariegebouw te Amersfoort. De dag begint om 10.15 uur en eindigt rond 15.30 uur.

Na het morgengebed in de kapel en een uitleg over haar Orthodoxe inrichting, bericht de werkgroep over haar aktiviteiten in het voorbije jaar en over haar plannen voor de toekomst. 

’s Middags  is er een lezing met als thema. 
God en mens in een gespannen relatie? Over genade, vrije wil en predestinatie bij Augustinus.*
De lezing wordt gehouden door Augustinuskenner Ward Cortvriendt.

Wanneer u uw eigen lunch meebrengt, zorgt de werkgroep voor melk enz.

Om de bijeenkomst kostendekkend te laten wordt een bijdragen van € 12.50 gevraagd.

Inlichtingen en opgave bij: Rina Homan tel.078 6454189 of Gerard Schoonderbeek. tel.024 6221470

Zie voor meer informatie de website van de werkgroep.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 oktober 2011