Synode: aanloop naar zitting in november

Broeders en zusteren: tijd voor clusteren

Deze week worden weer de clusterbijeenkomsten ter voorbereiding van de synodezitting op 19 november a.s. gehouden.

Vanavond in Utrecht en de 13e oktober in Haarlem.
Stonden de laatste synodes in het teken van beleidsnota’s en het gezond maken van de financien, uit de vorige week verschenen agenda voor de synode blijkt dat ditmaal de gehele middagzitting is uitgetrokken voor een discussie van synodalen onderling over het thema “Wat heeft een maatschappelijk betrokken oud-katholiek met zijn of haar kerk?”.

De agenda laat het volgende lezen
Doel van de bespreking:
– Bewust worden van de betekenis van de kerk voor je dagelijks leven 
– Kunnen uitleggen aan anderen welke waarde de kerk voor jouw leven heeft

Beoogd resultaat :
– Start van een bredere discussie over de maatschappelijke betekenis van de OKKN 
– Concreet materiaal wat ook in de parochie gebruikt kan worden.

Inleidingen 
– Ries Smit – Den Haag CDA bestuurder
– Sicco Claus – Den Haag docent
– Hans de Rie – Rotterdam pastor City pastoraat

Discussie 
– Discussie naar aanleiding van de inleidingen en de eigen inbreng in groepen aan de hand van een vragen, met ook een concrete opdracht voor plenaire feedback

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2011