Rol van kerk in dagelijks leven

Synode 2011

Nu eens geen beleidsnota’s, geen bezuinigingsoperatie of groeimetingen, maar op de komende synodezitting (19 november a.s. te Hilversum) ruim aandacht voor de vraag wat een maatschappelijk betrokken oud-katholiek heeft met haar of zijn kerk.

De hele middag is zelfs uitgetrokken voor deze thema bespreking, waarbij de leden van de synode ruim de gelegenheid krijgen om met elkaar van gedachten te wisselen. Als dubbele doelstelling voor deze discussies staat genoteerd: bewust worden van de betekenis van de kerk voor je dagelijks leven en kunnen uitleggen aan anderen welke waarde de kerk voor jouw leven heeft.
Het presidium hoopt met deze middag een begin te maken met een bredere discussie over de maatschappelijke betekenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Een viertal inleidingen moet de discussie losmaken:
Als eerste komt Kor Berghuis aan het woord over maatschappelijke stages van scholieren en de kansen voor kerken in dit verband.
Daarna spreken Ries Smit (CDA bestuurder uit Den Haag), Sicco Claus (docent) en Hans de Rie (pastor Citypastoraat).

Ochtend

In de ochtendzitting komen de gebruikelijke onderwerpen aan bod, zoals het verslag van het Collegiaal Bestuur, de Jaarrekening 2010 en Begroting 2012 van de kerk.
Er zijn ook verkiezingen en wel voor het lidmaatschap van het Collegiaal Bestuur (de zetel voor de vertegenwoordiger van de synode), hiervoor is mw. Alice Parmentier uit Hilversum kandidaat gesteld en voor het presidium van de synode. Kandidaat is hier Govert Verstappen, woonachtig in Delft.

De agenda + beleidsverslag Collegiaal Bestuur is hier te vinden.

Openbaar

De zittingen van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn openbaar en de publieke tribune wordt betrokken in de groepsdiscussie. Vooraf aanmelden bij de secretaris van de synode (e.roobolgroen@hetnet.nl) is wel wenselijk in verband met de logistiek.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 november 2011