Eerste promille is binnen

De eerste inschrijvingen op de obligatielening, die het Collegiaal Bestuur heeft uitgegeven, zijn binnen. De eerste certificaten worden deze week uitgereikt aan een vrouw, die drie certificaten op naam van haar kinderen heeft gesteld.

We hopen van harte dat velen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken om de toekomstige lasten van de parochies Eindhoven, Groningen en de Statie Twente te helpen verlichten.

De folders van de obligatielening zijn in de parochies aanwezig of worden desgewenst toegezonden. Zie hier voor het inschrijfformulier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 november 2011