Collecte voor het werk van de Unie

De lidkerken van de Unie van Utrecht hebben met elkaar afgesproken dat in alle kerken deze maand een bijzondere collecte voor het werk van de Unie wordt gehouden. Aan de parochies is een speciale folder ter ondersteuning van deze collecte gezonden.

In de eigen parochie ervaren de meesten van ons het beste wat het betekent om kerk te zijn. Daar delen we lief en leed, daar wordt ons geloof opgebouwd. Maar we ervaren er ook dat onze parochie geen eiland is. De eucharistie bidden we in eenheid met de bisschop en in verbondenheid met heel de kerk. We staan in de stroom van een traditie die grenzen van plaats en tijd overstijgt. We zijn deel van een volk dat groter is dan de gemeente waarmee we samenkomen. Wie christen is denkt wereldwijd.

Binnen onze beperkte mogelijkheden proberen we op een kwalitatief goede manier aanwezig te zijn in de oecumene. Via projecten met andere kerken zoekt de Unie naar nieuwe partners om ons onafhankelijk katholieke geluid te laten horen.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, Sint Willibrord 2011