Handreiking bij Oud- en nieuw- katholiek

De werkgroep Vorming&Toerusting heeft op verzoek vanuit de parochies een handreiking samengesteld bij de bespreking van het boek van bisschop Joris Vercammen “Oud- en nieuw-katholiek”.

De handreiking is van de hand van mw. Joke Kolkman, coördinator van de werkgroep, die al eerder programma’s voor vormingsavonden samen stelde. De handreiking is te vinden onder Toerusting–>aanbod.

 

 

 

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 november 2011