Jan Pronk gestopt als voorzitter I KV

Jan Pronk is gestopt als voorzitter van Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Pronk (71) had al eerder laten weten het voorzitterschap na de zittingstermijn van vier jaar over te willen dragen aan een jongere generatie. Er is nog niemand om de voorzittershamer van Pronk over te nemen.
Tijdens een bestuursvergadering deze week kreeg Pronk veel lof toegezwaaid voor zijn decennialange betrokkenheid bij het vredeswerk in eigen land en wereldwijd. Zijn netwerk en kennis werden geroemd.
Van 2004-2006 was Pronk onder meer bijzonder VN-gezant voor Soedan. Hij was minister in vier kabinetten: Den Uyl, Lubbers III, Kok I en Kok II. Hij stond bekend om zijn uitgesproken mening in zaken die hem aan het hart gingen.
Door de jaren heen heeft Pronk van zijn oecumenische gezindheid en betrokkenheid bij internationale vraagstukken nooit een geheim gemaakt. Voor het IKV – sinds 2007 IKV Pax Christi – was hij sterk betrokken bij de jaarlijkse Vredesweek.
Nacht van de Vrede

Bij zijn aantreden in 2008 zei Pronk onder de indruk te zijn van de opkomst van een jonge generatie met een grote belangstelling voor internationale ontwikkelingen en vredesvragen. ,,Daar ligt een groot potentieel. De kerken en het IKV moeten de juiste vormen vinden om deze jongeren bij hun werk te betrekken”, zei hij toen. Inmiddels heeft IKV Pax Christi een jongerenbeweging opgericht onder de naam Pax-it, die onder meer de jaarlijkse Nacht van de Vrede organiseert.
Vredesorganisatie IKV Pax Christi is een samenwerkingsverband met twee besturen: de ledenraad van het (katholieke) Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad, waarin zes kerken samenwerken: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Evangelische Broedergemeente en de Rooms-Katholiek Kerk.

Bron: IKV Pax Christi

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 december 2011