Vertrouwd stemgeluid in Egmond

Het zo vertrouwde sonore stemgeluid van bisschop Horstman klonk weer op in de Egmondse kerk op zaterdag 17 december jl. In een feestelijke eucharistieviering herdacht Teunis Johannes Horstman dat hij zestig jaar geleden uit handen van aartsbisschop Andreas Rinkel de priesterwijding had ontvangen. De jubilaris ging nog zelf voor, daarbij geassisteerd door de pastoor van de parochie Rudolf Scheltinga, die tevens de preek verzorgde. De bisschop van Haarlem, mgr. D.J. Schoon, zat terzijde in het priesterkoor en gaf aan het slot de bisschoppelijke zegen.
Zowel in de preek als in het dankwoord van de jubilaris werd gerefereerd aan de studieperiode op het seminarie onder moeilijke omstandigheden, het was oorlogstijd en Teunis Horstman verloor al jong zijn vader en daarmee de kostwinner van het gezin. In de prediking werd mooi aangesloten bij de lezing uit Exodus, waar Mozes door God werd opgeroepen zijn volk uit Egypte te leiden.
Zowel uit zijn oude parochie(s) Utrecht als Egmond waren parochianen opgekomen om mee te gedenken, evenals enkele oud-collega’s. Koor en organist deden er alles aan om de viering een feestelijk tintje te geven.

Na afloop volgde een geanimeerd samenzijn in het Verenigingsgebouw. In de middag werd hem het oratorium ‘Het eerste licht’ aangeboden.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 december 2011