‘Winnen met gevouwen handen’

Thema Week van Gebed 2012 

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2012 een gezamenlijk thema vastgesteld. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2012 plaats van 15 tot 22 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Dit bijbelgedeelte is aangedragen door een Poolse christenen.
Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelen beide materiaal voor de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. Die toerustingsmaterialen zijn verkrijgbaar bij de Raad van Kerken.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. 

Bron: website Raad van Kerken in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 december 2011