Oecumenelezing

Het is inmiddels al een traditie geworden dat de Raad van Kerken in Nederland in januari de Oecumenelezing organiseert in Utrecht.

De Oecumenelezing behandelt onderwerpen die voor de oecumene van wezenlijk belang zijn. De lezing wil aan het begin van het nieuwe jaar ruimte bieden voor ontmoeting en inspiratie voor het komende jaar. Uiteraard vergezeld van de beste wensen. In 2012 zal deze lezing plaats vinden op vrijdag 13 januari om 15.00 uur in de Geertekerk. De Raad van Kerken heeft professor Mechteld Jansen uitgenodigd om de spreken over het thema Over nieuwe grenzen. Zie voor het programma  de folder van de Raad

De Geertekerk ligt aan het Geertekerkhof en is lopend vanaf Utrecht CS in 10 a 15 minuten te bereiken of met stadsbus lijn 6. Aanmelden (tot 06-01-12) en meer informatie: per e-mail rvk@raadvankerken.nl per telefoon 033 4633844.

Kosten: € 10,– (studenten € 5,-) te voldoen bij de ingang van de kerk.

Bron: Raad van Kerken in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 december 2011