Nieuwe hoogleraar houdt oratie

In een rap tempo werden de royaal opgekomen toehoorders door de nieuwe hoogleraar prof. dr. Peter-Ben Smit getrakteerd op een uiteenzetting over de betekenis van de nieuwtestamentische canon in de oud-katholieke theologie en de wisselwerking tussen het totstandkomen van die canon en de oud-katholieke kerkstructuur. Gelukkig werden de diverse citaten op beeldschermen geprojecteerd, dat maakte het voor de leek eenvoudiger de oratie te volgen.

De intrede van de stoet hoogleraren en leden van het curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie op passende orgelmuziek maakt altijd indruk en zette de liturgische toon. De geanimeerde borrel na afloop werd gehouden in de Senaatszaal van het Utrechtse Academiegebouw, waar de portretten van de hoogleraren uit vervlogen eeuwen er wel voor zorgden dat  de feestvreugde niet uit de hand liep.

Vanzelfsprekend moest de nieuwe hoogleraar met zijn drie voorgangers, resp. prof.dr. A.Berlis, prof.dr. J.J. Hallebeek en prof.dr. J. Visser op de foto.

Prof. dr. Peter-Ben Smit is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht vanwege de Stichting Oud-Katholiek Seminarie, met de leeropdracht Oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende leerstellingen en geschiedenis van het oudkatholicisme). Hij vervult zijn leeropdracht binnen de faculteit Geesteswetenschappen, departement Religiewetenschap en Theologie.

 

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 december 2011