Geldwervers schieten in actie

Coördinator mw. C.J. Schenk en adviseur J.J. Louman kloppen deze dagen bij de kerkbesturen aan om te komen praten over de geldwerving in de parochie. Alle kerkbesturen kunnen op korte termijn bezoek verwachten.

De adviseurs gaan niet zelf met de collectezak rond in de parochies, maar brengen de kerkbesturen al pratend tot ideeën en plannen, toegesneden op de eigen parochie.

Drie standaardbegrippen komen bij elk gesprek aan de orde:
– de persoonlijke benadering, die blijkens ervaring elders altijd beter werkt;
– het slimme geven (via een vijfjarige schenking e.d.);
– de verantwoordelijkheid van de leden voor een gezonde financiële situatie van de parochie.

De adviseurs geldwerving kunnen putten uit de nodige ervaring en kennis, wat ook voor een deel is neergelegd in de vorig jaar verschenen notitie “Vis niet achter het net” en dat ook stukje bij beetje digitaal via de website beschikbaar zal komen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 november 2011