Nieuwe Kanunnik

Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht heeft bekend gemaakt dat tijdens de laatstgehouden vergadering van het kapittel pastoor drs. Leen Engelbert Wijker uit Hilversum tot kanunnik is verkozen. Pastoor Wijker (1958) heeft de benoeming aanvaard en zal tijdens de Nieuwjaarsvespers in de Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis op 7 januari a.s. als kanunnik worden geinstalleerd.

Het Metropolitaan Kapittel is het eerste en oudste adviescollege van de aartsbisschop van Utrecht en ook verantwoordelijk voor de verkiezing van de Utrechtse bisschoppen. Het college bestaat uit ten minste vijf leden en Leen Wijker wordt het zesde lid.

Wij feliciteren pastoor Wijker met zijn verkiezing.

  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 december 2011