Oud-thesaurier overleden

Op de ochtend van de Eerste Kerstdag overleed in Den Haag Franciscus de Winter. 
Frans  de Winter heeft zich jarenlang ingezet voor het financiële wel en wee van de Oud-Katholieke Kerk, aanvankelijk als lid van de Generale Thesaurie (later Financiële Raad) en vanaf 1982 als Thesaurier-Generaal in het zojuist gevormde Collegiaal Bestuur.
Hij legde een solide financiële basis voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland door het samenbundelen van diverse bestaande potjes en fondsen tot een vermogen van de kerk. Hij was ook de man, die zo’n dertig jaar geleden de centrale honorering van de geestelijken met het daarbij behorende heffingsysteem voor de parochies bedacht.
In de bijna zestien jaar dat hij Thesaurier was, heeft hij altijd oog gehad voor de arbeidsvoorwaarden van de geestelijken, de honorering werd opgetrokken en er werden de nodige collectieve voorzieningen in het leven geroepen. Frans de Winter was een beminnelijk mens en dat kwam de relatie met pastoors en parochies zeer ten goede.

In 1997 nam hij afscheid als Thesaurier in de synode, bij die gelegenheid onderscheidde het Metropolitaan Kapittel hem met de Sint Maartenpenning. Vanuit zijn woning in de Juffrouw Idastraat maakte hij zich nog jarenlang, samen met zijn echtgenote, verdienstelijk voor de parochie als gastheer bij rondleidingen en concerten. Hij werd vijfentachtig jaar oud. 
De kerk is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en gedenkt een aimabel mens.

De eucharistieviering ter uitvaart wordt gehouden in de oud-katholieke kerk van de H.H. Jacobus en Augustinus aan de Juffr.Idastraat 13 te Den Haag op vrijdag 30 december om 12.30 uur. Aansluitend volgt de crematie om 15.30 uur in de aula van crematorium Ockenburgh.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 december 2011