Parochie catecheten klaar gestoomd

Zaterdag 10 december jl. kon cursusleidster Jutta Eilander trots acht nieuwe catecheten presenteren. Op de laatste cursusdag kregen de dames en heren nog een inleiding van bisschop Vercammen over spiritualiteit. Daarna was het tijd om de bul in ontvangst te nemen en te poseren voor de camera.

Het is te hopen dat de tweede lichting van parochie catecheten de ruimte krijgt om een waardevolle aanvulling te geven aan de catechese in de betreffende parochies.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 december 2011