Bisschop Galan overleden

Op 10 januari jl. overleed emeritus bisschop Arturo Sanchez Galàn, oud 85 jaar. Hij was van 1983 tot 1995 bisschop in de Spaanse zusterkerk, de Iglesia Espanola Reformada Episcopal.

Deze Spaanse kerk en haar Portugese zusterkerk sloten zich aan bij de Anglicaanse kerkgemeenschap met een bijzondere status. De bisschoppen van beide kerken hebben regelmatig de Internationale O.K. Bisschoppenconferentie bijgewoond als waarnemers.

Op zondag 14 januari a.s. wordt in de Kathedraal te Madrid een herdenkingsdienst voor de overleden bisschop gehouden. Aartsbisschop Vercammen zond namens onze kerk een condoleance.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2011