Luc De Saeger bespreekt lijdensverhaal

De Stuurgroep Lectoren heeft twee vormingsavonden georganiseerd in de Veertigdagentijd.
Op deze avonden neemt Dr. Luc De Saeger de aanwezigen mee door het lijdensverhaal. Niet in de vorm van referaten maar door gezamenlijk aftasten van betekenissen, tekens, boodschap en de zin van de narratieve teksten, als “lotgenoten” en medegangers. Dr De Saeger schrijft daarover:

Lijden en dood van Christus worden veelal verstaan en weergegeven als ‘kruisweg’, een relaas samengesteld uit gegevens van de vier evangelies en aangevuld met taferelen uit de apocriefe literatuur (Jezus die driemaal onder het kruis valt, Veronica, ontmoeting met de vrouwen,…), samen veertien taferelen of momentopnamen. 
Daardoor worden evenwel de eigenheid van elk van de evangelies en de theologische boodschap die elk van hen wil brengen miskend.  Want het gaat de evangelisten om een boodschap (‘evangelie’, goede boodschap), niet om een historische reconstructie. En elk van de evangelisten geeft een eigen kleur en accent aan die boodschap.
In de aanloop naar de Goede Week willen we de passieverhalen lezen, van de evangelisten afzonderlijk en gesitueerd binnen hun grote verhaal over het leven (woorden en werken) van Christus. 
Wij lezen twee evangelies, de eerste toerustingavond Marcus – het oudste canonieke evangelie; de tweede toerustingavond Johannes – het jongste canonieke evangelie.


Voor beide bisdommen: 29 februari en 7 maart van 19.30 tot 22.00 uur.
Lokatie: Schoollokaal van de O.R.K.A., Mariahoek 15 te Utrecht.

De avonden zijn met name bedoeld voor de lectoren, maar ook andere belangstellenden kunnen deelnemen zolang er plaats is. Opgave bij de Stuurgroep Lectoren, Ron van den Bos. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2011