Inspiratie voor kinderkerkleiding

Wat inspireert? Wat zet je in vuur en vlam? De kinderkerkleiders die zaterdag 28 januari in Egmond aan Zee waren, zullen waarschijnlijk in hun antwoord op die vraag ook de kinderkerkdoedag van die datum noemen. Met enthousiasme en grote betrokkenheid vertelden de uit verschillende parochies afkomstige kinderkerkleiders over ‘hun’ kinderkerk. Het zijn ook flexibele mensen die in verschillende situaties kinderkerk doen. Het aantal kinderen dat zondags komt kan sterk variëren, in aantal en in leeftijd. Inspirerend was de grote gedrevenheid van de kinderkerkleiding om telkens weer op zoek te gaan naar een goede manier om kinderkerk te zijn. Een manier waarin de boodschap doorgegeven en herkend kan worden.

Inspiratie, wat zet jou in beweging? In het ochtendprogramma werd die vraag aan de aanwezigen voorgelegd. En: Ga je ook op zoek naar inspiratie en hoe doe je dat dan? Vanuit het verkennen van die vraag werd de overstap gemaakt naar Pinksteren. Hoe vier je met kinderen Pinksteren? Tijdens de uitleg van een zesstappenplan om een thema neer te zetten, borrelden al de diverse ideeën op. Kruisbestuiving alom! Een proces dat onder andere op de okj-website kan doorgaan op pagina’s waar informatie uitgewisseld wordt.

Kortom: een inspirerende dag, prettig georganiseerd door de Catechesecommissie in een gastvrij Egmond!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 januari 2012