In de schoenen van de apostelen

“In de schoenen van de apostelen” is het thema van de studiedag over apostoliciteit die de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken organiseert. De Beraadgroep heeft vastgesteld dat verschillende discussies in de kerken teruggaan op de vraag naar apostoliciteit. Of het nu gaat om de discussie over de waardering van de ambten of om de vraag naar de legitimiteit van de sacramentsbediening, steeds weer speelt de herkenning en de erkenning van de ambtsdragers een rol.  

De beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap neemt als uitgangspunt voor de reflectie het studiedocument The Apostolicity of the Church, een document van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid. In de introductie op de uitgave spreken de voorzitters van het overleg tussen Lutheranen en Rooms-Katholieken de hoop uit, dat het rapport nieuwe perspectieven opent voor oecumenische ecclesiologie. 

Dr. Karel Blei uit Haarlem is bereid gevonden het hoofdreferaat te verzorgen voor de studiebijeenkomst. Daarnaast zijn er onder meer reacties vanuit de katholiek-westerse traditie (rector dr.Mattijs Ploeger), de Evangelisch-Lutherse traditie (prof. dr. Markus Matthias), vanuit de basisbeweging en de vrouwenbeweging (dr. Margriet Gosker) en vanuit de pentecostale en evangelicale beweging (dr. Henk Bakker). De studiedag “In de schoenen van de apostelen” is maandag 5 maart 2012 van 11.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: Raad van Kerken in Nederland, Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort.  

Men kan zich aanmelden voor de studiedag via rvk@raadvankerken.nl. Deelnemers betalen tien euro (inclusief lunch), voor studenten is de toegang gratis.Voor het complete document (in pdf; 119 pagina’s): klik hier

Bron: Persbericht Raad van Kerken

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 februari 2012