Port Royal revisited

De Werkgroep Sint Willibrord organiseert een pelgrimage naar de plaatsen, die van zo’n groot belang zijn geweest voor de spirituele ontwikkeling van de oud-katholieken. Met een gezelschap van zo’n vijfendertig personen bezoekt men diverse plaatsen in Parijs en de plek, waar het voormalige klooster van Port-Royal des Champs heeft gestaan.
De reis onder leiding van Henk Schoon, Gerard Schoonderbeek en Rina Homan en met de bezielende gidsen Lidwien van Buuren en Dick Schoon ging van start op de tweede Pinksterdag. Het gezelschap maakte een tussenstop in Ieper, waar het graf van Bisschop Cornelius Jansen werd bezocht in de kathedraal. Aan het begin van de avond bereikte men Parijs. 

De Werkgroep doet via haar eigen website dagelijks verslag van de pelgrimage.

En nu maar hopen dat het motto van het vervoersbedrijf ook opgaat voor oud-katholieken; in Parijs kun je ze in ieder geval ook tegenkomen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 mei 2012