Rudolf in het zonnetje

Oud-katholieke kerngroep in Jorwert zette jubilerende pastoor Rudolf Scheltinga in het zonnetje.

Sinds eind 2008 is pastoor Rudolf Scheltinga (Egmond aan Zee) regelmatig celebrant in de eucharistievieringen te Jorwert. Vanaf januari 2009 worden er aldaar onafgebroken tweemaal per maand vieringen gehouden.
Vooral in het laatste anderhalf jaar is hij nauw betrokken bij de Friese oud-katholieke kerngroep als gevolg van het vertrek van pastoor Annemieke Duurkoop. Pastoor Rudolf Scheltinga (1964) is geboren en getogen in Bolsward, een van de Friese elf steden. Hij is een ver familielid van de Friese karmelietenpater en hoogleraar Titus Brandsma, die in 1942 in het concentratiekamp Dachau werd vermoord.
Op 18-jarige leeftijd vertrok Rudolf Scheltinga naar Mokum voor een studie theologie, die hij zes jaar later afrondde. Het is aannemelijk te veronderstellen, dat hij toendertijd niet kon bevroeden, dat het concert des levens een oud-katholieke lofzang in petto zou kunnen hebben in Jorwert. Z’n prachtige zangstem logenstraft Tacitus’ vermaledijde opmerking ‘Frisia non cantat’ (De Friezen kunnen niet zingen).
Op 30 april viert pastoor Rudolf Scheltinga, een joviale en markante grensganger, het 12,5-jarig priesterjubileum. De Friese oud-katholieken popelden om hem in het zonnetje te zetten, ondanks het feit, dat de zon zich in de maand april weinig liet zien. Aldus geschiedde. Na de eucharistieviering op zaterdagavond 21 april jongstleden in Jorwert feliciteerden de kerkgangers hem (in aanwezigheid van zijn moeder) alvast met het koperen priesterjubileum.

Pieter van Hes
Foto: Egbert Duurkoop