Partners pastores bijeen in Amsterdam

partnersdag 2010

Zaterdag 9 juni a.s. is er opnieuw een dag georganiseerd voor de partners van pastores. Ditmaal is de ontvangst in de Ruysdaelstraat in Amsterdam. Na een inleiding over Etty Hillesum door Annemieke Parmentier, bezoekt het gezelschap diverse plekken in Amsterdam, die in verband staan met het leven van Etty Hillesum. Na een bezoek aan het Bijbels Museum wordt de dag in ontspannen sfeer afgesloten. De bijna jaarlijkse ontmoetingsdag biedt ruim de gelegenheid de ervaringen met en de problematiek van het partnerzijn van een pastor uit te wisselen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2012