Meerwaarde

Met deze titel is het julinummer van het blad De Oud-Katholiek verschenen. In dit zomernummer artikelen over de verschillende aspecten van kerkelijk erfgoed, zoals hergebruik, restauratie en exploitatie en over kunst, in de kerk en daarbuiten. Een lezenswaardige uitgave waarin de schilderingen van Chris Lebeau in Leiden ruim aandacht krijgen.
Nummer niet in de bus voor het einde van de week? Laat het ons even weten via info@okkn.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 juli 2012