Ontmoetingsdag lectoren

De kerk mag zich tegenwoordig verheugen in meer dan veertig lectoren en ook voor de nieuwe cursus, die in het najaar start, hebben zich weer veel kandidaten gemeld.
Het is een goede gewoonte om jaarlijks een ontmoetings- en terugkomdag te organiseren met een inhoudelijk onderdeel.
Voor dit jaar is deze dag belegd op 6 oktober in de parochiekerk van SInt Joris op ’t Zand te Amersfoort. 

Deelnemers zijn vanaf 09.30 uur welkom voor koffie, thee etc. Om 10.00 start het programma. Het onderwerp van de terugkomdag is het maken van voorbeden. Het onderwerp is op gekozen op basis van de verschillende verzoeken daartoe.  De dag wordt geleid door Andries Govaart. http://www.andriesgovaart.nl/
Voor een lunch wordt gezorgd. In het kader van de ontmoeting tussen de lectoren van de twee bisdommen is er voor één datum gekozen op een centrale lokatie in het land. Het aantal beschikbare plaatsen is dertig.

Lectoren kunnen zich aanmelden bij het Bisschoppelijk Bureau tot uiterlijk 30 september (dit in verband met de catering).

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 augustus 2012