Hoe katholiek is mijn kerk?

Onderstaand het officiële programma van de bezinningdag van 3 november a.s., die gehouden wordt in de Lutherse Kerk te Utrecht.

Programma:

– 10.00 koffie
– 10.30 opening  
– 10.40 presentatie van het Katholiek Appèl, door Mgr. Dr. Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht.

– 11.00 eerste reacties uit de zaal  
– 11.10 muziek
– 11.20 reactie van Mgr. Dr. Gerard J.N. de Korte, RK bisschop van Groningen-Leeuwarden
– 11.40  gesprek met de zaal

– 12.00  middaggebed, geleid door Ds Idelette Otten en Pastoor Henk Schoon
– 12.30 lunchpauze

– 13.30 reactie van Ds. Willem Smouter, voorzitter van de Evangelische Alliantie
– 13.50 gesprek met de zaal
– 14.10 muziek
– 14.20 reactie van Dr. Arjan Plaisier, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland
– 14.40 gesprek met de zaal

– 15.00 hoe verder? Vervolgafspraken
– 15.30  sluiting

Aan het eind van de dag kan men het katholiek Appèl ondertekenen en zich opgeven als lid van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit.

Het adres van het kerkgebouw van de Lutherse gemeente is: Hamburgerstraat 9, 3512 NN, Utrecht – tien minuten lopen van het centraal station. Dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid: de parkeergarage aan de Springweg.

Opgave via buro@okkn.nl of telefonisch: 033-4620875. De kosten bedragen 15 euro, inclusief lunch. Betaling kan geschieden door overmaking van dit bedrag op rekening 22.50.00 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland, Amersfoort, onder vermelding van Symposium Katholiciteit.

Het Oecumenisch Katholiek Forum is een initiatief van Ds Henk Gols (Nijmegen), Ds Lieske Keuning (Utrecht), Dr Hans Kronenburg (Zeist),  Ds Idelette Otten (Vleuten), Drs Henk Schoon (Vleuten), Ds J.H.Uytenbogaardt (Utrecht), Mgr dr Joris Vercammen (Utrecht) en Dr Andreas Wöhle (Amsterdam).

Zie ook www.forumkatholiciteit.nl

Zie ook eerder bericht.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 oktober 2012