Pastor voor Twente

Op 14 oktober 2012, de 20e zondag na Pinksteren werd Ward Cortvriendt als pastoraal assistent voor de Statie Twente geïnstalleerd door can.drs. Wietse van der Velde, vice-deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.
Nadat de Statie Twente een paar jaar onder de hoede van em. pastoor Klaas-Jan Homan had gefloreerd, is de pastorale zorg nu toevertrouwd aan de nieuwe pastoraal assistent. De aanstelling is voorlopig voor de duur van een jaar.

Voormalige rooms-katholieke priester Cortvriendt bekwaamt zich op dit moment aan het Oud-Katholiek Seminarie in de vakken, die daar worden gedoceerd. Wij wensen hem veel zegen toe in Twente.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 oktober 2012