Victor Scheijde geslaagd

Een hartelijke gelukwens voor pastoraal werker Victor Scheijde, die op dinsdag 9 oktober jl. te Utrecht zijn Groot Kerkelijk Examen aan het Oud-Katholiek Seminarie met goed gevolg heeft afgelegd. Hij studeerde af in de vakken praktische theologie met een scriptie ”Deeltijd in de diaspora” en daarnaast in de ecclesiologie en ambtsleer en liturgie. Er was grote belangstelling van medestudenten en familieleden bij het examen.
Victor Scheijde sloot met het kerkelijk examen een periode van zeven jaar studeren af, een periode waarin hij naast zijn studie voor het grootste deel voltijds aan het werk was.
De pastoraal werker kan zich nu geheel gaan concentreren op zijn pastorale arbeid in de Martinus parochie, die meer dan drie provincies omspant, en als bouwkundige ook op de renovatie van het kerkgebouw van Groningen. Hij is met zijn gezin al een jaar woonachtig in de pastorie boven het kerkgebouw aan de Witte de Withstraat 2a.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2012