Mar Thoma Kerk en OKK opnieuw in gesprek

Van 1 tot 6 oktober 2012 kwam een gemengde commissie van de Mar Thoma Kerk en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht bijeen voor de tweede theologische consultatie. De consultaties vinden plaats in het kader van de pre-dialoog tussen de beide kerken. De bijeenkomst was ditmaal in St. Pölten (Oostenrijk). De thema’s die op deze bijeenkomst besproken werden waren:

• De verhouding van Schrift en Traditie in de beide kerken (referenten: Bisschop Dr. Isaac Mar Philoxenos, Prof. Dr. Peter-Ben Smit).
• Christologie (en in dat kader ook Mariologie) (Referenten: Prof. Dr. K. G. Pothen, Pastoor Dr. Adrian Suter)
• De gedachtenis van overledenen en heiligen en het gebed tot heligen (Referent: Prof. Dr. Peter-Ben Smit)

Een uitgebreid communiqué valt hier te lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 oktober 2012