Provinciale kerkendag 2012 te Heerenveen:

Friese oud-katholieken in beweging

Het motto van de vierde provinciale kerkendag op zondag 7 oktober jongstleden in de sportstad Heerenveen was ‘Friesland in beweging’, waaraan de oud-katholieke kerngroep Friesland op bescheiden wijze heeft deelgenomen. Dit motto sprak (ook Friese) oud-katholieken aan, want liturgische ‘gymnastiek’ zit in het oud-katholieke ‘dna’.
Vanuit oecumenisch perspectief bewegen de Friese oud-katholieken graag mee met medechristenen van andere denominaties. De Raad van Kerken Friesland, waarvan de Friese oud-katholieke kerngroep lid is, had een boeiend,
gevarieerd en sportief (!) programma, voor jong en oud, ontwikkeld op meerdere locaties in Heerenveen. In de PKN-kerk Trinitas te Heerenveen was de oud-katholieke kerngroep Friesland present met een boekenstand, waarvoor veel belangstelling was. Via onderstaande links kunt u twee artikelen lezen over de provinciale kerkendag.

http://www.lc.nl/friesland/regio/article15297193.ece/Abseilen-op-kerkendag-Heerenveen-

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=61611

Tekst: Pieter van Hes

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 oktober 2012