Twee jaar Katholiek Alternatief

Zaterdag 13 oktober a.s. viert ‘Katholiek Alternatief De Ronde Venen’ dat het twee jaar geleden is dat men startte met maandelijkse eucharistievieringen in de Veenhartkerk.

Een groep enthousiaste mensen uit de Rooms- en Oud-Katholieke kerk werkt samen aan de opbouw van een open en gastvrije gemeenschap. Een plek om je thuis te voelen, ongeacht je kerkelijke achtergrond, huwelijkse staat, huidskleur of sexuele geaardheid. 
Het aantal betrokkenen groeit nog steeds, daarom zijn er sinds begin september niet één maar twee vieringen per maand. En wel op de zaterdagavond voorafgaande aan de tweede zondag en vierde zondag van de maand.
Plaats van samenkomst: de Veenhartkerk, Grutto 2a, 3641 TB Mijdrecht.

De eucharistieviering van 13 oktober draagt een bijzonder en feestelijk karakter. Voorgangers zijn de oud-katholieke pastores Henk Schoon (celebrant) en Wim de Boer (preek). Medewerking wordt verleend door het ‘Huisorkest Vos’, bestaande uit Edwin, Anita, Miriam en Reinier Vos. Ook gitarist Sander van Leeuwen is van de partij.
Veel van wat zal worden gezongen komt uit de traditie van Taizé.
De dienst begint om 19:00 uur. Na afloop van de viering wordt het glas geheven en ook u bent daarbij van harte welkom.

Foto: de Werkgroep bestaande uit v.l.n.r.:
past. Henk Schoon, Mariëtte Fakkeldij, Dick van Leeuwen, Elly Samsom, past. Wim de Boer, Jan Veldhoen.

Zie ook de website van het Alternatief.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 oktober 2012