Datum diakenwijding verschoven

Maakten we eerst melding van drie wijdingen in één weekend, daar is nu verandering in gekomen. Besloten is de diakenwijding van mw. Angela Berben te verschuiven van 10 februari naar 3 februari 2013. De eucharistie, waarbinnen de wijding plaats zal vinden, begint om 15.00 uur en wordt nu gevierd in de parochiekerk van Sint Joris op ’t Zand te Amersfoort.

Zie verder het bericht van 10 december jl.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 december 2012