Merk IKON voorshands gered?

Na een spoedberaad met alle betrokken kerkgenootschappen op maandag jl. meent de Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd, waarin IKON en ZvK samenwerken, het ‘merk’ IKON voorlopig gered te kunnen hebben door samenwerking te zoeken met de EO.
Het kabinet besloot eerder de kerkelijke omroepen met ingang van 2016 geheel uit de wet te schrappen, wat betekent dat er geen zendtijd voor de kerken meer is en dus ook geen voorzieningen en financiering.

Het IKON kwam vandaag met het onderstaande persbericht.

IKON, ZVK EN EO GAAN SAMEN VERDER
De EO heeft samen met IKON en Zendtijd voor Kerken (ZvK) besloten om het geluid van de kerken ook na 2016 op radio en tv te laten klinken. Het voornemen is om een productiehuis te starten, dat programma’s van IKON en ZvK kan blijven maken. Op korte termijn gaat de EO de huisvesting en ondersteunende diensten van IKON en ZvK al faciliteren. Daarmee dragen de omroepen bij aan een efficiënter publiek bestel. IKON en ZvK blijven tot 2016 als zelfstandige omroeporganisaties bestaan.

EO-directeur Arjan Lock: “We vinden het erg en onverstandig dat de staatssecretaris heeft besloten de kleine levensbeschouwelijke omroepen te schrappen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om het geluid van de kerken door te laten klinken. We rekenen daarbij wel op de politiek om het geluid van de levensbeschouwelijke stromingen financieel mogelijk te blijven maken.”
Eerder kozen IKON en ZvK voor samenwerking met de NCRV. IKON/ZvK-bestuurder Ton F. van Dijk motiveert de keuze voor de EO: “Er is een nieuwe politieke situatie ontstaan met het schrappen van de uitzendlicentie van IKON en ZvK per 2016. Dat leidt bij ons tot een strategische heroverweging en we zijn tot de conclusie gekomen dat we in samenwerking met de EO de meest kansrijke uitgangspositie hebben om ons geluid te laten voorbestaan. Daarbij gaan we kijken of we na 2016 een productiehuis gaan opzetten. De aangesloten kerkgenootschappen hebben ook unaniem ingestemd met de keuze voor de EO.”
De EO zet zich er graag voor in dat de kerken hun geluid ook in de toekomst kunnen laten horen. Arjan Lock : “De EO wil graag samen met andere christenen het verhaal van Jezus vertellen en leven. Met deze nieuwe samenwerking kunnen we met de kerken in Nederland het Evangelie in de samenleving brengen, en er voor zorgen dat het geluid waar IKON/ZvK voor staat gehoord kan blijven worden. Daarmee dragen we bij aan een efficiënter omroepbestel en we zorgen ervoor dat binnen de media de stem van kerken gehoord kan blijven worden. Zowel IKON als ZvK hebben in de afgelopen decennia laten zien dat ze kwaliteitstelevisie kunnen maken, dus dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”
Over de exacte invulling van de samenwerking en de manier waarop overleg met de betrokken kerken vorm kan krijgen vindt de komende tijd overleg plaats.

Bron: persbericht IKON

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 december 2012