Van Oud & Nieuw

De laatste aflevering van het blad De Oud-Katholiek in 2012 is verschenen. Geen kerstnummer, maar helemaal gewijd aan het thema oud en nieuw.  Twee mooie spiegelbijdragen van Adrie Paasen en Antonius Glazemaker over het Zwitserlevengevoel en dromen, die gedroomd worden. Misschien veel oud in dit nummer, maar ook nieuw elan in een groot artikel over bisschop Mark en zijn bisdom Niassa in Mozambique. En de parochie Gouda in het zoeklicht met een wel heel bijzonder Ding, hier op de site te vinden. Genoeg inhoud voor overpeinzingen in de periode tussen Kerstmis en Oud en Nieuw.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 december 2012