Een gezegend 2013

Wij wensen alle bezoekers van onze site een gezegend 2013 toe. Een mooi jaar, waarin de oud-katholieke inspiratie niet achter de voordeur verscholen blijft, maar zijn uitwerking heeft op het maatschappelijk functioneren van alle leden en gastleden van onze kerk. En een zonnig jaar, waarin we als kerk niet achter de ruiten zitten te verpieteren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 januari 2013