Opwinding over domeinnamen

Naar aanleiding van een bericht op de rooms-katholieke site Rorate klom ds. Hans Kronenburg in de pen om bezwaar te maken tegen de exclusieve claim van de RKK op de extensie ‘katholiek’.  Ds. Kronenburg is een van de initiatiefnemers van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Hij reageert als volgt:

In een bericht op Rorate, gedateerd 26 december, lees ik dat de Rooms-Katholieke Kerk een aanvraag heeft ingediend om in het digitale verkeer de extensie katholiek exclusief voor zichzelf te mogen gebruiken. Er bestaat een grote kans dat de aanvraag wordt toegewezen. De consequentie ervan is dat voortaan  de extensie katholiek alleen nog gebruikt mag worden door canoniek  (volgens het roomse kerkrecht) erkende oranisaties als bisdommen, parochies, congregaties en universiteiten. Wie kan deze grenzeloze arrogantie stoppen? Het is weer het oude liedje: een kerk die slechts één tak vormt van de ene heilige katholieke en apostolische kerk, namelijk de rooms-katholieke, eigent zich iets toe dat toekomt aan de héle una sancta. In dit geval gaat het om het predicaat katholiek, d.w.z. de eigenschap van de kerk die haar gericht zijn op het geheel, op alle mensen van alle tijden en alle plaatsen benoemt. Een kerk echter die de helft van de mensheid (de vrouwen) uitsluit van het priesterschap is niet katholiek, maar sectarisch, ondanks haar universele claims. Hopelijk beseft ICCAN, de organisatie die de domeinnamen toewijst, dat een eventuele toewijzing van de aanvraag van het Vaticaan vergaande oecumenische en maatschappelijke gevolgen heeft. Daarom, Raad van Kerken, Wereldraad van Kerken en kerken die het predicaat ‘katholiek’ voeren (zijn dat niet alle kerken?) – kom in actie en protesteer tegen deze nieuwe, maar in feite oude machtsgreep van Rome !

Zie hier het betreffende bericht.

 

Tekst: Hans Kronenburg 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 december 2012