Aartsbisschop Joris Vercammen viert jubileum

Op 5 januari 2013 herdenkt mgr. dr. Joris Vercammen dat hij twaalvenhalf jaar geleden tot bisschop werd gewijd. In maart 2000 werd hij verkozen tot aartsbisschop van Utrecht en de feestelijke wijding in de Dom te Utrecht volgde op 1 juli 2000.
In verband met het jubileum is de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst van het aartsbisdom Utrecht verplaatst van de zondag naar zaterdag 5 januari 2013 en wordt er feestelijk de eucharistie gevierd in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis, aanvang 14.30 uur. Voor kinderopvang wordt gezorgd. Daarna volgt een receptie in De Driehoek, waar zowel de bisschop kan worden geluk gewenst als nieuwjaarswensen kunnen worden uitgewisseld. Een ieder is van harte welkom.

Bij een jubileum hoort een geschenk:  bisschop Vercammen geeft er de voorkeur aan om geen persoonlijke geschenken te ontvangen, maar stelt een bijdrage aan het fonds Impuls op hoge prijs.

Het fonds IMPULS 
De wereld is complex. De verkondiging van het evangelie vraagt creativiteit. De kerk dicht bij de mensen brengen blijft een uitdaging. Oud-katholieken worden aangesproken om kerk en geloof in het midden van de wereld te brengen. Misschien hebben ze zelfs een bijzondere opgave op dat punt. Daarom wil het Collegiaal Bestuur graag meer ruimte creëren voor experimenten: nieuwe geloofsgemeenschappen stichten en in het kader van traditionele parochies initiatieven mogelijk maken die de uitstraling vergroten.
Dat kan niet zonder mensen die daar ook werk van maken: priesters die speciaal voor dit soort ‘experimenteel werk’(gedeeltelijk) vrijgesteld worden. Daarom heeft de kerk behoefte aan een fonds waaruit hun honorarium betaald kan worden. Dat is de opzet van het ‘’Impuls fonds”: personele bezetting financieren die nodig is om nieuwe gemeenschappen en frisse initiatieven mogelijk te maken. Een zaaifonds dus…

Jubileumbijdragen zijn van harte welkom op reken. 21.41.90.129 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort. Graag vermelden: jubileumgift of impulsfonds.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 december 2012