Reacties op Een maar anders

Op zaterdag 1 december verscheen bij Ark Media het boek ‘Een maar anders’, een bundel bijdragen van een  jongere generatie gelovigen (twintigers en dertigers) met de bedoeling om de oecumene in Nederland een nieuwe impuls te geven.
Vanuit protestante, evangelische, rooms-katholieke en oud-katholieke kant worden verschillende zaken die voor samenleving, geloof en oecumene van belang zijn op persoonlijke titel toegelicht en wordt er opgeroepen tot meer samenwerking van de gelovigen in Nederland. Vanuit de oud-katholieke visie schreef jongerenpastor Jutta Eilander mee aan dit boek. Een bericht hierover verscheen op deze site in november.

Inmiddels is er op de site van de Katholieke Verening voor Oecumene Athanasius en Willibrord een boekbespreking verschenen, die hier is te lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 december 2012