Zomercursus O.K. Theologie

Het Oud-Katholiek Seminarie timmert aan de internationale weg. Voor de zomer 2013 heeft men een ‘Summerschool’ aanbod gerealiseerd in Utrecht, waarbij vakken worden gedoceerd als geschiedenis van het oud-katholicisme, oud-katholieke spiritualiteit, oecumene en oud-katholicisme, oud-katholiek kerkrecht en ecclesiologie, liturgie en systematische theologie.

Meewerkende docenten in de zomer zijn: prof. dr.J.J. Hallebeek, mgr.dr. J.A.O.L. Vercammen, prof. dr. P.B. Smit en dr. R.Robinson.

Dit zomeraanbod vindt plaats van 14 t/m 19 juli 2013.

Zie verder.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 december 2012