Kloppen bij Willibrord

De werkgroep Sint Willibrord hield op zaterdag 1 december 2012 haar jaarlijkse Willibrordbijeenkomst in de kerk en de gemeentezaal van de St.Jan de Doperkerk aan de Hoge Gouwe 107 te Gouda.

Op het programma stond ondermeer een lezing over “Klopjes”  door Drs Marieke Abels. Zij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam met de verdediging van de scriptie: ‘Tussen sloer en heilige’ Beeld en Zelfbeeld van Haarlemse en Goudse kloppen in de zeventiende eeuw. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de interdisciplinaire Master Gouden Eeuw en werpt zowel een historische als kunsthistorische blik op het zeventiende-eeuwse kloppenleven in Haarlem en Gouda.

Zie verder op de website van de werkgroep Sint Willibrord.

Foto: Kloppen uit deze tijd – Rina Homan

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 december 2012