Een weekend vol zegen


Op zaterdag 9 februari zal de aartsbisschop van Utrecht de beide diakenen Joke Kolkman en Robin Voorn tot priester wijden in de kathedrale kerk van de Ste Gertrudis te Utrecht. De feestelijke eucharistieviering begint om 14.30 uur

 

  

Op zondag 3 februari vindt de diakenwijding van Angela Berben in Amersfoort plaats. 

Robin Voorn (geboren 1981), werkzaam als pastoraal werker in de parochie Delft en als leerkracht levensbeschouwing, werd op 10 juni van dit jaar tot diaken gewijd in Delft.Hij is gehuwd en vader van een zoon.
Joke Kolkman (geboren 1967) werd op 26 augustus van dit jaar diaken gewijd in de Rotterdamse paradijskerk en verhuisde daarna met haar gezin naar Arnhem om daar de pastorale zorg voor die parochie op haar te nemen.
Angela Berben-Schuring (geboren 1966) is sinds drie jaar actief als pastoraal werker in de oud-katholieke parochie Amersfoort en verbonden als jeugdwerker aan de Johanneskerk.
Zij is eveneens gehuwd en moeder van twee kinderen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 december 2012