Wat een rijkdom

Afgelopen zaterdag (9 februari 2013) werden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht twee nieuwe priesters gewijd. Het is een vreugde dat de kerk verrijkt is met twee mensen, die hun leven willen wijden aan de dienst van het evangelie. Na de roep en bede om de heilige Geest, strekten de beide wijdelingen zich in volle lengte uit in het middenpad van de kerk, terwijl over hun hoofden alle heiligen werden aangeroepen. Ze nemen immers hun plaats in in de kerk van alle tijden. De geestelijken waren in grote getale aanwezig in het koor van de kerk en legden één voor één na de bisschop in stilte de handen op. Een indrukwekkend moment nadat het ‘volk’ al luidkeels van zijn instemming had laten horen op de vraag of ze ‘’waardig” waren. De kerk was goed gevuld met parochianen van de parochies, waar de wijdelingen al actief zijn: Delft en Arnhem, en met andere belangstellenden uit de gehele kerk.
Joke Kolkman en Robin Voorn veel zegen op jullie arbeid in dienst van de Heer.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 februari 2013

Zie tevens:

http://www.facebook.com/OKKUtrecht

http://delft.okkn.nl/?b=974

http://arnhem.okkn.nl/?b=418