Reactie op aftreden

Aartsbisschop Joris Vercammen reageerde als President van de Unie van Utrecht op het aangekondigde terugtreden van Benedictus XVI als geestelijk hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De aartsbisschop schreef o.a. groot respect te hebben voor het besluit om terug te treden en alle begrip; het besluit getuigt van deemoed en moed.  De Internationale Bisschoppen Conferentie dankt Paus Benedictus voor zijn ondersteuning van de internationale dialoog tussen de beide kerken, die onder zijn pontificaat weer is opgebloeid. De aartsbisschop meldt ook de goede herinneringen aan de ontmoeting in Assisi in 2011, waar de paus gastheer was van de leiders van de christelijke oecumene en de wereldgodsdiensten en waar voor de vrede en gerechtigheid in de wereld werd gebeden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 februari 2013