Mijn kerk en haar textiel

Een vreemde titel voor een Novadag en ook nog op een andere dag dan u gewend bent. 12 maart 2013. Normaal wordt in de middag een museum bezocht, maar daar het beoogde museum wegens verbouwing is gesloten, is er gekozen voor een andere opzet van het programma.

Tussen 10.30 en 11.00 uur worden de deelnemers opgewacht met koffie en thee door pastoor Pier Coemans en enkele dames in de parochiekerk en zij zullen over “hun” kerk vertellen.
De kerk van Eindhoven, is een van de kerken die de laatste tijd door de landelijke kerk gekocht is om nieuwe parochies een eigen thuis te geven. Het is goed om te zien hoe, met het veranderen van de tijd, ook kerkgebouwen veranderen. Maar dat brengt ook veranderingen met zich mee op het gebied van de aankleding van zowel het gebouw als de pastoor. Wat kan wel en wat staat niet. Of het gaat om nu een nieuw kerkgebouw of een monument, het gaat steeds om een plek waar de gemeenschap samen komt om de lof aan God te zingen. En zoals vorige generaties er alles voor over hadden om de kerk zo mooi mogelijk in te richten, zo staan wij nu voor de taak om de nieuwe gebouwen een thuis te laten zijn voor God en mensen. Hoe je dan ook tegen monumentale of moderne kerken aankijk wij moeten niet vergeten dat het een plek moet zijn waar iedereen zich wel voelt.

Carien van Hedel is bereid iets te vertellen over alle mooie dingen, die zij al voor onze kerk gemaakt heeft, en u laten zien wat er allemaal mogelijk is in oude en nieuwe kerken op het gebied van textiel.

Een programma voor iedereen, want wij komen steeds in aanraking met het textiel in onze parochies. Wat doe je met oude gewaden, hoe was je het linnen, wat is er nog te koop en wat heb je allemaal nodig om een nieuw gebouw in te richten. Vragen, die voorgelegd worden aan Carien en waar we samen een antwoord op zullen zien te vinden.

Datum: 12 maart 2013.

Locatie: Oud-Katholieke Parochiekerk van de H. Maria Magdalena, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven.
Automobilisten kunnen het beste rijden naar de Jan Duikerlaan.
Treinreizigers: Station Beukenlaan, waarna circa 7 minuten lopen.

Opgave bij Gonnie van der Meer:( info@vandermeeroptiek.com) 0174 620353 de prijs is 5 euro en uw eigen lunch meebrengen.

Leuk om ook even te bekijken.

Informatie: Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 februari 2013