Overvolle Sint Joris op ’t Zand op Profetenzondag

In een overvolle Sint Joris op ’t Zand te Amersfoort vond zondag 3 februari jl. de wijding tot diaken plaats van drs. Maria Angela Berben-Schuring. Dankzij het plaatsen van de altaartafel achter de communiebank, was er in het liturgisch centrum voldoende ruimte gecreëerd voor de wijdeling om geheel uitgestrekt ter aarde te liggen terwijl de litanie werd gebeden.
De verschillende werkvelden van de diaken kwamen in de dienst liturgisch aan de orde, zo verzorgde de Taizégroep op verstilde wijze een bede om de Heilige geest aan het begin van de dienst, de antwoordpsalm tussen de lezingen, het Halleluja en de muziek tijdens de communie. Het parochiekoor nam in de andere gedeelten de gemeente op sleeptouw, hoewel dat niet echt nodig was: het intredelied ‘Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten’(gezang 729) klonk als een klok.
In plaats van persoonlijke geschenken, had Angela aangegeven graag goede gaven voor de voedselbank te ontvangen, de grote manden in de kerk waren dan ook spoedig gevuld.
De aanbevelingen werden verzorgd door dr. Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie, en de dames Mieke van ’t Erve en Lydia Jansen namens het kerkbestuur.
Aartsbisschop Joris refereerde in zijn preek aan de inzet van Angela voor het jongerenwerk en sprak, aanknopend bij het thema van de lezingen van de zondag, tot haar: ‘Je bent nu boodschapper van de Heer, je bent door hem aangeraakt’ en ‘de Heer sprak tot Jeremia, ik zal je redden’, ‘zo gaat het jou ook, Angela’.
De boodschap, dat de parochie zich verheugde over deze bijzondere viering, kwam in ieder geval over: de organisatie liep gesmeerd en de opkomst was groot. Naast de parochianen was er ook een delegatie uit de Johanneskerk, waar Angela tot voor kort actief was in het jongerenwerk, en andere gasten uit de oecumene en het wekelijks avondgebed.

Een leuk detail was dat diaken Joke Kolkman de bisschop tijdens de wijding assisteerde als diaken. Angela Berben zal op haart beurt assisteren als diaken bij de priesterwijding van Joke komende zaterdag in de kathedraal.

Fotos’: Wim Roobol

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 februari 2013