Actueel thema Quasimodolezing

Op vrijdag 19 april a.s. verzorgt prof.dr.E. Hirsch Ballin de jaarlijkse Quasimodolezing. Prof. Hirsch Ballin heeft gekozen voor een thema, dat zeer actueel aansluit bij de komende troonswisseling. De bijlage laat zien hoe en waar belangstellenden zich kunnen opgeven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 maart 2013