Zetel van Canterbury ingenomen

Tijdens een muzikaal zeer fraaie viering met meer dan tweeduizend aanwezigen in de oude kathedraal van Canterbury, werd bisschop Justin Welby op donderdag 21 maart jl. geinstalleerd als bisschop van het bisdom en vervolgens als geestelijk hoofd van de Anglicaanse wereldkerk.

De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem waren beiden in Canterbury aanwezig.

Meer foto’s en de preek van aartsbisschop Welby zien hier te vinden 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 maart 2013.