Geen tijd voor kletspraatjes

Groot feest in Groningen

Een wolkendek lag over de stad Groningen en buiten woei een koude wind, maar het interieur van de r.k. St. Franciscuskerk straalde door de kaarsen, de lichten, de gekleurde stenen en de blijde gezichten. Zaterdag 2 maart: de diakenwijding van pastoraal werker Victor Scheijde, waar hijzelf maar ook de parochie Groningen reikhalzend naar had uitgezien.

Een compliment voor onze noordelijke parochie is zeker op zijn plaats voor het organiseren van een uitstekend lopende viering, met veel assistenten in het koor, het mooie zangwerk van de cantorij en de solistische bijdragen van Marijn Scheijde-Albers, de vrouw van de wijdeling, samen met Saskia de Vries.  Er waren de nodige mensen uit alle hoeken van het land naar de stad Groningen gereisd om mee te vieren en de oecumene uit stad en ommeland was eveneens goed vertegenwoordigd.

Aartsbisschop Joris ging in zijn preek uit van de zending van de leerlingen. Daarbij is haast geboden want er wordt uit gezien naar de verkondiging van het Koninkrijk, geen tijd dus voor kletspraatjes onderweg. De diaken is van in de eerste tijd een symbool van deze zending. Het diakenambt is het ambt van de verbinding van het slaan van de bruggen tussen de geloofsgemeenschap en hen aan wie bevrijding en genezen gebracht moet worden. De kerk is er niet om een eigen religieus cultuurtje te creëren, zo hield de bisschop de gemeente en de wijdeling voor. De preek is integraal hier te lezen.

Voor een uitgebreid fotoverslag wordt graag verwezen naar de website van Groningen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 maart 2013