Een thuis gevonden

Bisschop Joris zond opnieuw een bericht over zijn ervaringen in El Salvador.

Centro Hogar Alfonso Acevedo  (‘hogar’ is spaans voor ‘thuis’) werd opgezet door de basisgemeenschap van Zacamil, genoemd naar de wijk waar de leden wonen. Omdat de opvoeding van kinderen een cruciale zaak is in de opbouw van een vredevolle samenleving wilde men een kinderopvang opzetten. Een Zweedse organisatie kocht de grond aan en zorgde ervoor dat de bouw van het centrum kon beginnen. Het is 1990 en de burgeroorlog is nog steeds aan de gang. Het centrum vangst kinderen op die hun ouders verloren aan het oorlogsgeweld. De naam van het centrum verwijst naar een pastorale werker die door het leger in 1982 werd vermoord. Na de vredesakkoorden van1992 kan er een nieuwe periode beginnen. De diepe wonden die de oorlog hebben geslagen moeten geheeld worden. Het Centrum Hogar probeert daaraan bij te dragen. Het gaat niet langer alleen om kinderopvang maar evenzeer om het werken met de ouders. Zij worden geleerd  beter met hun kroost om te gaan opdat ze zich sociaal evenwichtig zouden kunnen ontwikkelen. Ouders moeten bijvoorbeeld leren dat het geen zin heeft om hun kinderen te slaan, maar dat andere wijze van terechtwijzen en straffen meer respectvol en efficiënter zijn. 
Anna Myriam, de directrice, legt het ons uit: “we assisteren de ouders opdat ze betere opvoeders zouden worden. Onze christelijke levensovertuiging is daarbij van het grootste belang want die beweegt ons tot de solidariteit die nodig is om naast de ouders te gaan staan.” Maar ook aan de kinderen besteed men uitgebreid zorg: van school maaltijden tot schoolpsycholoog, van het aanleren van schoolse vaardigheden tot catechese: aan alles wordt de nodige zorg besteed. Overigens zijn de maaltijden vegetarisch en uitsluitend bereid met ingrediënten die uit de biologische landbouw afkomstig zijn.
Vanuit dezelfde inzichten zijn ondertussen ook andere initiatieven genomen. Er is een gezondheidscentrum gekomen met sterke natuurgeneeskundige inslag waar men vooral met homeopathische medicijnen werkt, er is een biologische koffieplantage die de San Jorge-koffie produceert, er is de bosbouw en het begin van een vakantiepark voor ‘natuurlijke vakanties’. Alles gebeurt vanuit de visie dat gemeenschapsopbouw (sociale ontwikkeling dus), ecologie en zorg voor het milieu, duurzaamheid en christelijke spiritualiteit geïntegreerd moeten worden met elkaar. Interessant om te zien hoe men vanuit een grote zorg voor de mens en de samenleving in dit soort van ‘holistische benadering’ terecht komt waarbij de boodschap van het evangelie als een soort van katalysator lijkt te werken.
Het centrum blijft de plek waar de basisgemeenschappen uit de oecumenische beweging voor basisgemeenschappen elkaar treffen. Maandelijks hebben ze er een gezamenlijke viering. Vanuit de traditie wordt er naar woorden en vormen gezocht die in staat zijn de harde realiteit van onrecht en armoede te integreren. Anna Myriam neemt ook deel aan de viering. Ze wil ervaren hoe ze samen ‘kerk’ zijn want je kunt niet zonder ‘thuis’. En zo is het: deze kerk is een thuis. ‘Komt allen die belast en beladen bent en ik zal je rust en verkwikking schenken’, zegt Jezus (Mt. 11:28). In het centrum ‘Hogar’gebeurt het!

Tekst en foto’s: Joris Vercammen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 februari 2013